Den mail du vill att mallen ska skickas till.

  Skriv nedan vad ni vill döpa er förening till.

  Föreningens namn

  Skriv nedan vilken ort som föreningen finns, t.ex. Sala, Stockholm, Norrköping.

  Föreningens säte

  Skriv nedan vad er förening ska arbeta med och vad ert mål är.

  Föreningens syfte

  Skriv nedan vem som ska vara firmatecknare. T.ex. Ordförande och/eller kassör.

  Firmatecknare

  KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

  Det datum ni vill att mötet skall vara på T.ex. 2015-01-01

  Datum

  Den befintliga position som ni har ert möte på det kan vara T.ex. Samlingslokal, Skype, Över internet osv

  Plats

  Den person som skall Justera mötesprotokollet efter mötet

  Val av Justerare på mötet

  Den person som skall skriva mötesprotokollet under mötet

  Val av Sekreterare på mötet

  Den person som skall vara Ordförande i föreningen

  Val av Ordförande i föreningen

  Den person som skall vara Sekreterare i föreningen

  Val av Sekreterare i föreningen

  Den person som skall vara Kassör i föreningen

  Val av Kassör i föreningen

  Dem som ska väljas till ledamöter dem som inte har en annan roll i Styrelsen

  Val av övriga ledamöter i föreningen

  Dem som skall ersätta ledamöter vid sjukfall eller förhinder

  Val av suppleanter i föreningen

  Den nya Styrelsens möte efter att styrelsen bildats

  beslut när nästa styrelsemöte skall hållas

  När ni fyllt i allt och känner er färdiga