Den mail du vill att mallen ska skickas till.

Skriv nedan vad ni vill döpa er förening till.

Föreningens namn

Skriv nedan vilken ort som föreningen finns, t.ex. Sala, Stockholm, Norrköping.

Föreningens säte

Skriv nedan vad er förening ska arbeta med och vad ert mål är.

Föreningens syfte

Skriv nedan vem som ska vara firmatecknare. T.ex. Ordförande och/eller kassör.

Firmatecknare

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Det datum ni vill att mötet skall vara på T.ex. 2015-01-01

Datum

Den befintliga position som ni har ert möte på det kan vara T.ex. Samlingslokal, Skype, Över internet osv

Plats

Den person som skall Justera mötesprotokollet efter mötet

Val av Justerare på mötet

Den person som skall skriva mötesprotokollet under mötet

Val av Sekreterare på mötet

Den person som skall vara Ordförande i föreningen

Val av Ordförande i föreningen

Den person som skall vara Sekreterare i föreningen

Val av Sekreterare i föreningen

Den person som skall vara Kassör i föreningen

Val av Kassör i föreningen

Dem som ska väljas till ledamöter dem som inte har en annan roll i Styrelsen

Val av övriga ledamöter i föreningen

Dem som skall ersätta ledamöter vid sjukfall eller förhinder

Val av suppleanter i föreningen

Den nya Styrelsens möte efter att styrelsen bildats

beslut när nästa styrelsemöte skall hållas

När ni fyllt i allt och känner er färdiga